Děti Invizice

Děti Inkvizice

  • Karsh, Gangrelský vojevůdce Kamarilly; přeložil Vomajda
  • Vasantasena, Malkavian antitribu ze Sabbatu; přeložil Michal
  • Gratiano, Starší klanu Lasombra, Sabbat; přeložil Marvin
  • Etrius, Tremere vnitřního kruhu; přeložil Marvin
  • Lambach, Sabbatový starší klanu Tzimisce; přeložil Blue Tom
  • Jalan-Aajav, Sabbatový Seraph Black Handu; přeložil Vomajda
  • Montana, Kamarilský Lasombra antitribu; přeložil Tomáš
  • Rafael de Corazon, toreadorský starší, Kamarila; přeložil Brukev
  • Durga Syn, ravnoská starší, nezávislá; přeložil Taurus
  • Vlad Tepes, člen starobylých Inconnu; přeložil Hater
 

Tyto příběhy jsou součástí knihy Children of the Inquisition z nakladatelství White-Wolf. Kniha měla vyjít v roce 1992, nebyla však vydána a nakonec byla dána k dispozici zájemcům na internetu. Vzhledem k datu vydání nejsou v příbězích "dětí inkvizice" obsaženy poslední události Světa temnoty.