Upíři, Kainité a Rodní

Upíři, Kainité a Rodní

Toto jsou tři nejčastější pojmenování, která se používají pro dcery a syny Kainovy. Znamenají ale všechny tři totéž, lze je libovolně zaměnit? To rozhodně ne! Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Kdy se používá které?

Začněme s pojmem upír. Toto pojmenování je přinejmenším nevhodné. Lze je použít leda vůči někomu, kdo pojmy Rodný a Kainita nezná, nebo si svůj stav odmítá připustit: "Jsi upír! Uvědom si to, konečně!" Podobně, v učených pojednáních bývá pojem upír používán pro označení potomků Kainových jako druhu. Jinak je toto slovo chápáno jako terminus technicus zdůrazňující nejvýraznější fyziologický projev - parazitický způsob obživy.

V případech oficiálních setkání je to bráno skoro jako sprosté slovo Pokud by někdo použil toto označení na audienci u prince, arcibiskupa nebo na shromáždění některého z nezávislých klanů, pak se ocitne v situaci člověka, který v kostele, kde se všichni ztišili a modlí se, prohlásí nahlas a pěkně procítěně "Kurva". Možná se někdo začne smát, ale většina přítomných se bude cítit dotčena a na dotyčného se bude dívat jako na burana a někoho, kdo je chce urazit.

Po celá staletí a tisíciletí se upíři (ehm, pardon) označovali jako Kainité. První tradice začínala slovy "Jsi z krve Kainovy..." a Kainité žijící v Evropě a v islámském světě neměli důvod se nazývat jinak. Pojem Rodný se používal pouze zřídka pro označení mladých upírů. V Knize Nod jsou takto označováni "mladí upíři páté a šesté generace".
Ne všichny klany však odvozovaly svůj původ od Kaina. Pro Setity, Gangrely nebo Ravnose bylo označení Kainita spíše posměšné a používali je pro upíry z ostatních klanů, kteří nesdíleli stejný hodnotový žebříček jako oni, nebo pro ty členy svých klanů, kteří přijali způsob života ostatních klanů.

Když proběhly anarchské bouře a vznikla Kamarilla, začali se její členové označovat jako Rodní. Zpočátku toto slovo označovalo pouze členy Kamarilly, ale s tím, jak Kamarilla o sobě prohlašovala, že je sdružením všech upírů na světě, se toto slovo začalo používat pro všechny Kainity.

Když později vznikl Sabbat, tak zůstal u starého pojmenování Kainité, podobně jako nezávislé klany.

V současnosti jsou tedy používány všechny oba pojmy - Rodný i Kainita.

Kamarille je běžné používán pojem Rodný, a to jak pro členy sekty, tak i pro členy nezávislých klanů (např. "Rodní z klanu Setite a Giovanni"). Pojem Rodný bývá používán i pro Sabbatové upíry, protože "...technicky vzato, upíři ze samozvaného Sabbatu jsou ve skutečnosti pouze členové Kamarilly, kteří hromadně odmítají svoji skutečnou příslušnost". 
Název Kainita je nejčastěji používáno v hanlivém slova smyslu a označuje nepřizpůsobivého upíra, který není ochoten dodržovat daná pravidla, zejména Maškarádu. V některých případech bývá používáno i jako "staré a vznešené" označení Rodných.

Členové Sabbatu se hrdě označují za Kainity a pojmenování Rodný je zde obdobně hanlivé, jako Kainita v Kamarille. Tímto slovem označují změkčilého a manipulovaného upíra, který se podrobil vůli starších upírů a vlastně tak slouží antediluviánům. Nejčastěji se používá pro označení členů Kamarilly. Označit tak jiného člena Sabbatu se rovná smrtelné urážce.

Nezávislé klany převážne používají pro pojmenování sebe sama původní pojmenování Kainita. Každý klan však má trochu jiné vztahy s Kamarillou i Sabbatem a podle toho se liší i v používání obou pojmů.

Assamité vždy používali pro sebe i ostatní jméno Kainita, s Kamarillou se moc nestýkali, tak neměli ani důvod používat jiné označení. Situace se změnila nyní, kdy zhruba třetina klanu se ke Kamarille připojila a požádala o ochranu před zbytkem klanu. Kamarilloví Assamité (Schizmatici) se musí rychle naučit pojmy používané v sektě, která je přijala.

Giovanniové a Setité jsou v častém kontaktu s oběma sektami a z povahy své neutrality vždy používají pojmenování, která používá ten, s kým zrovna hovoří. Zatímco Giovanniové dávají při označení sebe sama přednost pojmu Kainita, Setité doposud neuznali svůj původ od Kaina a v soukromí mezi Setity mají oba termíny hanlivý přídech.

Gangrelové, tedy nezávislí Gangrelové, kteří byli donedávna členy Kamarilly, používají i nadále převážně slovo Rodný, stejně jako Kamarilla. Se Sabbatem, ani ostatními nezávislými se moc nestýkají a zřejmě jim tento zvyk ještě poměrně dlouho vydrží.

Část Ravnosů také doposud dávají přednost vlastní teorii o vzniku upírů, pokud však mají nějak označit ostatní upíry i sebe sama, dávají přednost jménu Kainité. I pro ně má termín Rodný poněkud záporný přídech, pro Ravnosy však, na rozdíl od Sabbatu, symbolizuje strnulé struktury.

Oba pojmy je nutné patřičně rozlišovat a jejich nesprávné použití může vést k tomu, že princ, nebo arcibiskup, před kterým je použit špatný pojem, pojme podezření. Svoji chybu pak může Kainita/Rodný rozebírat s dubovým kolíkem v hrudi při čekání na východ slunce na střeše vhodně zvolené budovy.

Na závěr bych ještě rád připomenul dva pojmy: 
Slovo vampýr je to samé co upír a Rodní i Kainité na všech stranách se budou koukat na toho, kdo je používá, jako na vulgárního hlupáka.
Slovo nemrtvý má mezi upíry spíš filosofický význam a pokud jej od někoho slyšíte, tak s největší pravděpodobností vzápětí uslyšíte i pojmy jako immanentní trascendencemetafyzické tázání nebo odvozená fenomenalita. A určitě není od věci si dát pozor, aby vzápětí nezačaly vzduchem létat pojmy jako heretikboží soud a hořící hranice.

(c) Harald, Marvin