O spolku

Kdo jsme

Skupina lidí, která později založila klub Prague by Night, se dávala postupně dohromady zhruba od roku 1995. V průběhu roku 2000 začala krystalizovat myšlenka založit herní klub Prague by Night, který by se neomezoval pouze na hraní RPG, ale podílel se i na celé řadě dalších činností. Za datum oficiálního vzniku klubu Prague by Night se považuje 18.11. 2000. 
V současné době je Sdružení Prague by Night dobrovolným nevládním neziskovým zapsaným spolkem, jehož základním a hlavním cílem je podporovat děti a mládež v jejich volnočasových aktivitách, vést tak mladé a případně i dospělé lidi, prostřednictvím zážitkové pedagogiky, zejména organizací her a herních akcí, k aktivnímu přístupu k vlastnímu životu. Dále pak podporovat rozvoj fantazie dětí, mládeže a dospělých, šíření ideálů svobodné společnosti a inspirace dětí, mládeže a dospělých k samostatnému pokračování v podobných aktivitách i mimo akce organizované Sdružením.
Sdružení je nezávislé na politických stranách a hnutích. Spolupracuje s obdobnými sdruženími, organizacemi a jednotlivci v České republice i v zahraničí, které mají obdobné cíle.

Členství v klubu

Podle stanov klubu PbN se může stát členem klubu člověk, jehož žádost je podpořena souhlasem pěti stávajících členů, kteří žadatele osobně znají. Cílem klubu je zejména šíření her V:tM, V:tDA a V:tES, nechceme být uzavřeným klubem, chceme však, aby se příslušníci klubu aspoň částečně znali.
Pokud máte o členství zájem, domluvte se někým z členů klubu. Víceméně pravidelné aktivity pořádáme v naší klubovně v Kobylisích. Nejspolehlivější na kontakt je ale přes e-mail.
Také nás lze kontaktovat na celé řadě conů, které bývají po celé republice. Pokud je na programu conu, kterého se chystáte zúčastnit, Neviditelná Universita, pak oslovte pořadatele university. Všichni jsou členy PbN. Kromě toho, na většině velkých conů někdo z klubu přednáší.
Formální žádost o členství v klubu PbN musí podpořit 5 stávajících členů, z nichž aspoň jeden musí být členem Vnitřního kruhu PbN. Ten pak také zajistí, aby bylo jméno žadatele zaneseno do seznamu členů. V současnosti jsou členy VK, řazeno dle abecedy:
Ambeřan, Galatan, Ježek.

Podrobnější historie klubu

Skupina lidí, která později založila klub Prague by Night, se dávala postupně dohromady zhruba od roku 1995. Byli to hlavně hráči nejrůznějších RPG her. Základním tmelícím elementem mezi nimi byly RPG hry Vampire: the Masquerade a Vampire: the Dark Age a karetní hra Vampire: the Eternal Strugle.
20.8.1999 vznikl server Prague by Night, který slouží k propagaci těchto her.
V průběhu roku 2000 začala krystalizovat myšlenka založit herní klub Prague by Night, který by sdružoval hráče výše zmíněných her, ale který by se neomezoval pouze na ně, protože členové budoucího klubu organizují a podílejí se na celé řadě dalších činností.
Na Miniconu v pražském Technickém muzeu došlo 18.11.2000 k dohodě s prezidentem Československého fandomu, že nový klub bude fungovat právě v rámci tohoto sdružení. Datum dohody je považováno za datum oficiálního vzniku klubu Prague by Night.
14.1.2001 se sešli "otcové zakladatelé" klubu PbN a odsouhlasili Stanovy klubu PbN. Podle stanov potom se pak "otci zakladatelé" stali patrony ostatních zúčastněných, kteří se již dříve na práci připravovaného klubu podíleli a kteří projevili o členství v klubu zájem. Tímto datem začíná formální činnost klubu PbN.
22.5.2003 byla schválena změna stanov, které ustanovily, že klub bude konat pravidelná Konkláve, na kterých bude volen Vnitřní kruh, coby vedení klubu.
První Konkláve se uskutečníla 27.6.2003 a Vnitřní kruh byl zvolen ve složení Ambeřan, Bořek (Eolis), Harald, Taurus a Tragéd.